139

סקר ספרות לשיקום אקולוגי בשטחים מופרים במדבר ההיפר-ארידי


139
סקר זה יציג סוגיות הקשורות לקרקע וקרום הקרקע הביולוגי. זאת, כנדבכים חשובים למערכת האקולוגית כולה. קרקע ונגר חוברים יחדיו, ופגיעה באחד מובילה לחוסר תפקוד של המערכת האקולוגית. היות ואי אפשר לנתק תחומים אלו מחברת הצומח, יערך דיון קצר בשיקומה. הדבר מביא לידי ביטוי גישה המשלבת בין קרקע, משטר מים וצמחיה. כך, יוצגו סוגיות הקשורות בקרקע, שיקום קרום קרקע ביולוגי, ופעולות זריעה ונטיעה שמטרתן ביסוס חברת צומח. שיקום אקולוגי מצריך מטרות מוגדרות היטב, המלוות באמצעי הערכה ישימים וראליים, שמטרתם להעריך האם המטרות המוגדרות הושגו לאחר תקופת זמן מוגדרת מראש. לפיכך, יוצגו קטגוריות מדידה המקובלות: מגוון, מבנה חברת הצומח ותהליכים אקולוגיים. יחדיו, הן מאפשרות לבחון את תפקוד ומבנה המערכת האקולוגית. כן נכון להגיש כי בעוד שבעבר היה נהוג לבחון שיקום בעיקר על סמך צומח, לאחרונה גוברים הניסיונות להעריך את תפקוד המערכת המוקמת בשלמותה. זאת, באמצעות בחינת תהליכים מורכבים כגון שרשת המזון, הטרוגניות, גישות רשתיות ועוד.
מלאו את הפרטים ואצור עמכם קשר בהקדם
שם:*
טלפון:*
מייל:
הודעה: