139

השפעת ישובים על פעילות תנים


139
השפעת משאבים ממקור אנושי על דגם השימוש במרחב של תנים זהובים. במחקר זה בחנו את ההשפעה שיש לישובים בעלי אופי חקלאי על דגם השימוש במרחב של ה'תן הזהוב' באזור הים-תיכוני בישראל. כפרים בשטח המחקר שלנו היו אטרקטיביים לתנים כתוצאה מסניטציה גרועה בתוך ומסביב לישובים. כתוצאה מכך שכמות המזון בישובים הינה גבוהה וניתנת לצפייה על ידי התנים, ציפינו שדגם השימוש במרחב של תנים בקרבת הישובים כולל שטח תחום המחייה, ודגם התנועה יהיו שונים משל תנים החיים במרחב טבעי יותר.
באמצעות שימוש ברדיו-טלמטריה ואיתור מיקומם של 16 תנים (שמונה קרובים לישובים ושמונה בשטח טבעי יותר) מצאנו ששטח תחום המחייה הממוצע של תנים קרובים לישובים נע בין 6.6 ל-4.5 קמ"ר, קטן משטח תחום המחייה הממוצע של תנים בשטח טבעי יותר שנע בין 9.3 ל-21.2 קמ"ר . בהתאם לכך, גם מרכז תחום המחייה של תנים בקרבת הישובים היה קטן משל תנים שחייו במרחק מהם. היחס בין מרכז תחום המחיה לכלל תחום המחייה נמצא גדול יותר עבור תנים שחיו בקרבת הישובים בהשוואה לתנים שחיו במרחק מהם בשטח טבעי יותר. 
 
תנים זזים מעט במשך היום עם טווח תנועה דומה לתנים קרובים ורחוקים מישובים. טווח התנועה בלילה של התנים הקרובים והרחוקים היה אף הוא דומה אולם, תנועת התנים הקרובים לישובים הייתה פחות כיוונית בהשוואה לתנועת התנים הרחוקים.  לחץ כאן למאמר המלא
מלאו את הפרטים ואצור עמכם קשר בהקדם
שם:*
טלפון:*
מייל:
הודעה: