139 139

גיא רותם - אקולוגיה סביבה מרחב

ד"ר גיא רותם משמש כיועץ בכיר המספק יעוץ אקולוגי ושירותי תכנון וניהול שטחים פתוחים כבר יותר מעשור. היעוץ ניתן לגופים ציבורים ופרטיים בעלי אחזקה במקרקעין ובעלי השפעה על השטחים הפתוחים במדינת ישראל. לצידו של גיא רותם פועל צוות רב תחומי, המבצע מחקר יישומי, סקרים אקולוגים וסקרי הערכה של משאבי טבע ונוף בשטחים פתוחים ובנויים כאחד.

מגוון השירותים:

  • יעוץ אקולוגי
  • תכנון וניהול שטחים פתוחים
  • אגרו-אקולוגיה
  • מחקרים אקולוגים
  • סקרי שדה
  • חוות דעת אקולוגית וסביבתית לפרויקטים שונים
  • יעוץ ותכנון מרחבים אורבניים תומכי אקולוגיה עירונית
139
שדות חיטה כמלכודת אקולוגית
בעלי חיים צריכים לקבל החלטות רבות בכל יום- היכן לשחר לצייד, היכן להתרבות, מתי לחפש אתר רבייה ועוד. לצורך קבלת החלטות אלו משתמשים בעלי החיים לעתים קרובות בידע קודם שנצבר בימי חייהם או בידע אבולוציוני שהועבר להם מהדורות הקודמים. אולם לעתים בעלי חיים בוחרים בבית גידול שנראה מתאים לצרכיהם האקולוגיים, אך כתוצאה מפעילות אנושית אינטנסיבית השתנה בית הגידול ומהווה בית גידול עוין. מצבים אלו מוכרים בספרות כ"מלכודת אקולוגית". מחקר זה מלמד כי שדות חיטה מהווים מלכודות אקולוגית עבור זוחלים.
השפעת ישובים על פעילות תנים
השפעת משאבים ממקור אנושי על דגם השימוש במרחב של תנים זהובים. במחקר זה בחנו את ההשפעה שיש לישובים בעלי אופי חקלאי על דגם השימוש במרחב של ה'תן הזהוב' באזור הים-תיכוני בישראל. כפרים בשטח המחקר שלנו היו אטרקטיביים לתנים כתוצאה מסניטציה גרועה בתוך ומסביב לישובים. כתוצאה מכך שכמות המזון בישובים הינה גבוהה וניתנת לצפייה על ידי התנים, ציפינו שדגם השימוש במרחב של תנים בקרבת הישובים כולל שטח תחום המחייה, ודגם התנועה יהיו שונים משל תנים החיים במרחב טבעי יותר.
כתמים טבעיים במערכות חקלאיות
כתמים טבעיים בתוך המערכת החקלאית –האומנם 'אבני קפיצה'? חקלאות אינטנסיבית עלולה לגרום לפגיעה במגוון הביולוגי. אחת הגישות למיתון פגיעה זו היא 'חקלאות ידידותית למערכות הטבעיות' המצדדת בשמירה על כתמים טבעיים בתוך המערכת החקלאית. במחקר זה בחנו את ההשערות שכתמים טבעיים הם מקור לזוחלים בשדות, ושהתנועה מהשדות לכתמים מאפשרת לכתמים לשמש 'אבני קפיצה' בין אזורים טבעיים, ובכך למתן את השפעת הקיטוע של השטחים הטבעיים.
מלאו את הפרטים ואצור עמכם קשר בהקדם
שם:*
טלפון:*
מייל:
הודעה: